- LEYIST -

DASK Poliçesinin Yenilenmesinde Bankanın Bildirim Yükümlülüğü

DASK (Doğal Afetler Sigorta Kurumu) ve Zorunlu Deprem Sigortası Nedir? DASK, ülkemizde Zorunlu Deprem Sigortası edindirme ve uygulama faaliyetlerinin sorumlu tüzel kimlikli bir kamu kuruluşudur. Zorunlu Deprem Sigortası belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak geliştirilmiş bir teminat sistemidir. Deprem ve depremden kaynaklanan yangın, infilak, yer kayması ve tsunami risklerine karşı sigortalı konut sahiplerine maddi güvence […]