- LEYIST -

VERBİS Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin Değişiklik

Ticaret Sicil Defteri

Yüksek enflasyon nedeniyle veri sorumluluları siciline kayıt yükümlülüğüne ilişkin eşikler revize edildi Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun 6 Temmuz 2023 tarihli kararı ile veri sorumluluları siciline (VERBİS) kayıt yükümlülüğüne ilişkin istisna kriterinde değişiklik yapılmıştır. Bu kriter ülkemizdeki ekonomik koşullar doğrultusunda değerlendirilmiştir. 19 Temmuz 2018 tarihli ve 2018/87 sayılı Kurul kararındaki 06/07/2023 Tarihli ve 2023/1154 Sayılı Kararı […]