- LEYIST -

Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Arsa Payı Problemi ve Kira Sözleşmelerine Etkisi

GİRİŞ Kentsel dönüşüm; zemin, altyapı veya yapılardaki riskin sağlıklı ve güvenli bir kent yaşamına engel teşkil edeceği bölgelerde yapılan bir dizi dönüşüm ve ıslah usulüdür. Kentsel dönüşüm uygulaması ile tehlikeli yapılar yıkılarak yerlerine modern, teknolojiye uygun, sağlam, depreme dayanıklı yeni yapılar inşa edilir. Bu uygulama ile sağlanmak istenen temel amaç, kişilerin konforlu bir yaşam sürebilmesi […]

Kira Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

Bilindiği üzere Arabuluculuk uygulaması ülkemizde 2012 yılında çıkarılan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile birlikte yasal biz zemine kavuşmuştur. Bu kanun 2013 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu kanunda alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olan arabuluculuğun ihtiyari olması hedeflenmiş idi. Ancak 5 yıllık uygulama sürecinde arabuluculuğun ülkemizde ne yazık ki çok da yaygın olarak kullanılmadığını ve beklenen faydayı […]