Aydınlatma Beyanı ve Çerez Kullanım Politikası

 

Leyist Hukuk Bürosu («Leyist») olarak veri sorumlusu sıfatımızın bilinciyle kişisel verilerinizin korunmasına azami ölçüde önem veriyoruz. Bu nedenle, Leyist olarak kişisel verilerini işlediğimiz tüm bireylerin mahremiyetini korumak ve kişisel verilerinin güvenliğini sağlamak adına gerekli önlemleri almaktayız.

 

1. Topladığımız verileriniz

Leyist tarafından elde edilen kişisel veriler, temel itibariyle; iş süreçlerimizin ve hukuki faaliyetlerimizin gerektirdiği hizmetlerin yapılması, müvekkillerimizin ve/veya potansiyel müvekkillerimizin talep ettikleri hizmetlerin sunulması, hak ve menfaatlerimizin korunması, yapılan başvuruların takibi ve sonuçlandırılması amaçlarıyla işlenmektedir.

Leyist olarak, websitemizi ziyaret edenlerin, müvekkillerimizin, potansiyel müvekkillerimizin ve iş  veya staj başvurusunda bulunan kişilerin aşağıdaki kişisel verileri işlenmektedir:

– adı-soyadı,

– Çalışmakta oldukları / temsil ettikleri tüzel kişilik ismi, bu tüzel kişilikteki departman

ve pozisyonları,

– Telefon numaraları,

– E-posta adresleri,

– Adresleri

– Müvekkil hizmet verileri

– İş adaylarına ilişkin veriler

2. Verilerinizi nasıl ve hangi amaçla işliyoruz

İnternet Sitemizi ziyaret edenler bu bilgileri bize bizzat sağlamadıkça (örneğin, bize e-posta göndermek, başvuru formunu gibi), ziyaretçilerin kişisel verileri toplanmamaktadır. Ziyaretçilerin kişisel veriler; ağırlıklı olarak başvuru forumun doldurulmasıyla, iş başvurusunda bulunanların, müvekkillerimizin veya potansiyel müvekkillerimizin verileri ise otomatik yollarla elektronik ortamda elde edilmekte ve işlenmekteyse de otomatik olmayan yollarla fiziki ortamda gerçekleşen işleme faaliyetlerimiz de bulunmaktadır. Kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebebi, hukuk büromuzunun müşterilerine, potansiyel müşterilerine hukuki hizmet verebilmesine, iş faaliyetlerimizi yürütmesine ve müvekkil ilişkilerimizi yönetmesine, müvekkillerimize ve potansiyel müvekkillerimize bilgilendirme hizmetleri sağlamasına, sitelerimizi daha kullanışlı hale getirmesine dayanmaktadır.

www.leyist.com adresli internet sitemizi ziyaret edenlerin ziyareti sırasında deneyiminlerini geliştirmek ve/veya ilgilerini en iyi şekilde tespit edebilmek adına çerezler (cookies) kullanıyoruz.

Çerezler, internet siteleri tarafından gönderilerek bilgisayarınızda depolanan ve belirli bilgiler içeren küçük metin dosyalardır. İnternet Sitemizi ziyaret edenler, sitemizi tekrar ziyaret ettiklerinde tercihlerini hatırlamak ve ziyaretçilere daha iyi hizmet sunabilmek adına (örneğin, İnternet Sitemizi hangi dilde kullanmayı tercih ettiğiniz gibi) ziyaretçilerin bilgisayarlarına çerezler yerleştirebiliriz. Ziyaretçiler çerezleri bilgisayarlarından diledikleri zaman silebilir veya tarayıcılarını çerezleri kabul etmeyecek şekilde yapılandırabilirler. Ancak ziyaretçilerin çerezleri kabul etmemesi İnternet Sitemizin bazı özelliklerinden faydalanmalarına engel olabilmektedir.

3. Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

Müvekkillerimizin veya potansiyel müvekkillerimizin kişisel verilerini gerektiği ölçüde iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve hizmet sağlayıcılarımız, finansal kuruluşlar, kamu kuruluşları ile paylaşabiliriz.

3. Haklarınız

▪ Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

▪ Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

▪ Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

▪ Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

▪ İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

▪ Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı aşağıdaki yöntemler aracılığıyla kullanabilir, taleplerinizi Leyist’e iletebilirsiniz. En hızlı ve etkili biçimde sonuçlandırılabilmesini teminen taleplerinizi, Kişisel Verilerin info@leyist.com adresine ileterek yapmanızı rica ederiz.ur website address is: https://leyist.com.