- LEYIST -

İklim Değişikliğiyle İlgili Uyuşmazlıklar

Etkili Çözüm için Tahkim ve Arabuluculuğun Önemi İklim değişikliği çağımızın en önemli sorunu haline geldi; 2015’ten bu yana dünya çapındaki iklim değişikliği davaları iki kattan fazla artarak 2.000’in üzerine çıktı. 12 Aralık 2015 tarihinde Paris’te düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP21) iklim değişikliğiyle ilgili olan ve 196 ülke tarafından kabul edilen Paris Anlaşmasına ilişkin […]

VERBİS Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin Değişiklik

Ticaret Sicil Defteri

Yüksek enflasyon nedeniyle veri sorumluluları siciline kayıt yükümlülüğüne ilişkin eşikler revize edildi Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun 6 Temmuz 2023 tarihli kararı ile veri sorumluluları siciline (VERBİS) kayıt yükümlülüğüne ilişkin istisna kriterinde değişiklik yapılmıştır. Bu kriter ülkemizdeki ekonomik koşullar doğrultusunda değerlendirilmiştir. 19 Temmuz 2018 tarihli ve 2018/87 sayılı Kurul kararındaki 06/07/2023 Tarihli ve 2023/1154 Sayılı Kararı […]