- LEYIST -

Yapay Zeka Fikri Mülkiyet Haklarını İhlal Eder Mi?

Birkaç ay önce hayatımıza giren yapay zekanın kullanım alanı hızla genişlemeye devam ediyor. Öyle ki neredeyse her yaş ve her meslek grubu, yapay zekanın avantajlarından faydalanmaya başladı. Ancak bu hızlı gelişme, avantajlarla beraber yeni tartışma konularını da gündeme getirmektedir. Yapay zeka teknolojisinin akla gelen ilk örneği OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT uygulamasıdır. Bu uygulama insanlarla herhangi […]

DASK Poliçesinin Yenilenmesinde Bankanın Bildirim Yükümlülüğü

DASK (Doğal Afetler Sigorta Kurumu) ve Zorunlu Deprem Sigortası Nedir? DASK, ülkemizde Zorunlu Deprem Sigortası edindirme ve uygulama faaliyetlerinin sorumlu tüzel kimlikli bir kamu kuruluşudur. Zorunlu Deprem Sigortası belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak geliştirilmiş bir teminat sistemidir. Deprem ve depremden kaynaklanan yangın, infilak, yer kayması ve tsunami risklerine karşı sigortalı konut sahiplerine maddi güvence […]

Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Arsa Payı Problemi ve Kira Sözleşmelerine Etkisi

GİRİŞ Kentsel dönüşüm; zemin, altyapı veya yapılardaki riskin sağlıklı ve güvenli bir kent yaşamına engel teşkil edeceği bölgelerde yapılan bir dizi dönüşüm ve ıslah usulüdür. Kentsel dönüşüm uygulaması ile tehlikeli yapılar yıkılarak yerlerine modern, teknolojiye uygun, sağlam, depreme dayanıklı yeni yapılar inşa edilir. Bu uygulama ile sağlanmak istenen temel amaç, kişilerin konforlu bir yaşam sürebilmesi […]

Çalışanların Meydana Getirdikleri Eserler Üzerinde İşverenlerin Hak Sahipliği

Günümüzde istihdam ilişkisi kapsamında çalışanlar tarafından pek çok eser meydana getirilmektedir. Bu sebeple hem eser sahibinin haklarını koruma altına alan hem de meydana getirilen eserler üzerinde çalışanın ve işverenin haklarını tespit eden yasal düzenlemelerin incelenmesi ve iyi yorumlanması önem arz etmektedir. Fikri mülkiyet hukukunda kural, eseri meydana getiren kişinin, eser üzerinde her türlü haktan bizzat […]

FSEK Kapsamında Yazılım ve Yazılım Lisans Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği

Software

GİRİŞSon yıllarda teknolojide yaşanan hızlı gelişmelere paralel olarak elektronik cihazlarda kullanılan yazılımların hukuki nitelikleri ile hukuki olarak nasıl korunacağı tartışmaları da artmıştır. Bilindiği üzere bilgi teknolojileri dünyasının belkemiği olarak bahsedebileceğimiz süreçlerden biri de yazılım süreçleridir. Bu nedenle bu yazımızda yazılımların fikri mülkiyet hukuku bakımından nasıl ve hangi şartlarda bir korumadan yaralanacağı, yazılımların telif hakları mı […]

Sermaye Şirketlerinde Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması

GİRİŞ Türk Medenî Kanunu’nda tüzel kişilik kavramı, “başlı başına bir varlığı olmak üzere örgütlenmiş kişi toplulukları ve belli bir amaca özgülenmiş olan bağımsız mal toplulukları” olarak tanımlanmıştır. Tüzel kişiler süreklilik arz eden ortak bir amacı gerçekleştirebilmek için ortaklarından ayrı ve bağımsız bir kişiliğe sahip olduğundan, mal varlıkları da ortaklarının malvarlığından ayrıdır. Bu nedenle, şirket tüzel […]

Kira Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

Bilindiği üzere Arabuluculuk uygulaması ülkemizde 2012 yılında çıkarılan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile birlikte yasal biz zemine kavuşmuştur. Bu kanun 2013 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu kanunda alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olan arabuluculuğun ihtiyari olması hedeflenmiş idi. Ancak 5 yıllık uygulama sürecinde arabuluculuğun ülkemizde ne yazık ki çok da yaygın olarak kullanılmadığını ve beklenen faydayı […]