- LEYIST -

Ali Seçti

Eğitim

Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi 2020
İstanbul Üniversitesi, Özel Hukuk Yüksek Lisans, 2021

Yabancı Dil

İngilizce


Fransızca

Üyelikler

İstanbul Barosu

Faaliyet Alanları

Uyuşmazlık Çözümü

Şirketler Hukuku

Miras Hukuku

Bankacılık&Finans Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Vergi Hukuku