- LEYIST -

VERBİS Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin Değişiklik

VERBİS Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin Değişiklik

Yüksek enflasyon nedeniyle veri sorumluluları siciline kayıt yükümlülüğüne ilişkin eşikler revize edildi

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun 6 Temmuz 2023 tarihli kararı ile veri sorumluluları siciline (VERBİS) kayıt yükümlülüğüne ilişkin istisna kriterinde değişiklik yapılmıştır. Bu kriter ülkemizdeki ekonomik koşullar doğrultusunda değerlendirilmiştir.

19 Temmuz 2018 tarihli ve 2018/87 sayılı Kurul kararındaki

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon Türk lirasından az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlulularından
  • Ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar » ifadesi

06/07/2023 Tarihli ve 2023/1154 Sayılı Kararı ile

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon Türk lirasından az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından
  • Ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar » şeklinde değiştirilmiştir.

Karar Resmi Gazete’de yayımlandığı 25 Temmuz 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda 25 Temmuz 2023 tarihi itibariyle:

  • Ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar ve
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve
  • Yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon Türk lirasından az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumluları VERBİS kayıt yükümlülüğü bulunmaktadır.
  • Şöyle ki, yıllık mali bilançosu 25.07.2023 tarihinden önce 25 milyon TL’den fazla, 25.07.2023 itibarıyla ise 100 milyon TL’den az olan ve Sicile kayıt yaptırmayan veri sorumlularına herhangi bir para cezası uygulanmayacak.

Verbis kayıt yükümlülüğü kapsamı ve kayıt işlemlerine ilişkin desteğe ihtiyacınız olması halinde ekibimizle her zaman iletişime geçebilirsiniz.